Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Przystań-Tu Ośrodek Psychoterapii

Mając na celu spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Przystań- Tu Ośrodek Psychoterapii informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przystań- Tu Ośrodek Psychoterapeutyczny Warszawa, adres email: kontakt@przystantu.com.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail:  kontakt@przystantu.com.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, ) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail, login lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku
  4. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów, z którymi Administrator danych, zawarł porozumienie powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia (np. usługi księgowe).
  5. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w realizacji celu wskazanego w pkt 3.
  6. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu realizacji umowy i nie dłużej niż wymagają tego przepisy prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
Scroll to Top
Promocja przy zapisie przez kalendarz! Pierwsza konsultacja terapii indywidualnej za 150 zł!
This is default text for notification bar