Profesjonalna pomoc psychologiczna
Warszawa i online

 

Jest to krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej polegająca na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys.

Obejmuje takie działania jak:

Edukacja psychologiczna
Profesjonalne wsparcie i Doradztwo
Interwencja kryzysowa

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy?

Zawsze, gdy przeżywasz trudną sytuację życiową, z którą trudno Ci sobie poradzić samemu. Może to być doświadczanie różnego rodzaju strat, lub zmian do których trudno się zaadaptować, albo nagromadzenie różnych sytuacji życiowych.

Zakres pomocy może obejmować m.in. następujące obszary:

strata lub zmiana pracy

zmiana miejsca zamieszkania

rozwód, rozstanie

śmierć kogoś bliskiego

uczestniczenie w wypadku, bądź bycie świadkiem wypadku samochodowego

poronienie

diagnoza choroby przewlekłej lub choroby nowotworowej

 

Podczas  spotkań nakierowanych na pomoc psychologiczną, terapeuta może zaproponować skorzystanie z pomocy innego specjalisty np.  lekarza psychiatry, bądź lekarza innej specjalności, lub zalecić skorzystanie z krótko, lub długo terminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży albo terapii  par i małżeństw.

 

Czujesz, że jesteś w trudnej sytuacji lub doświadczyłeś właśnie krytycznego wydarzenia w Twoim życiu i trudno Ci samemu sobie poradzić? Nie martw się. Nie jesteś sam. Sięgnij po wsparcie. Nasz gabinet psychologiczny mieści się w dzielnicy Warszawa Śródmieście – w ścisłym centrum Warszawy, z dogodnym dojazdem. Jeżeli spotkanie w gabinecie nie jest możliwe – skorzystaj z naszej oferty pomocy psychologicznej online.

Edukacja psychologiczna

Z psychoedukacją można spotkać się podczas różnych form udzielanej pomocy psychologicznej: wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapii par i małżeństw. Ma na celu upowszechnienie wiedzy psychologicznej, poszerzanie świadomości i dostarczenie narzędzi do radzenia sobie  z chorobą i trudnościami życiowymi oraz promocję zdrowia. Obejmuje uczenie takich umiejętności jak nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi, komunikowanie się, radzenie sobie ze stresem, lękiem, złością, rozwiązywanie konfliktów itp.

Psychoedukacja może być także samodzielnym treningiem nabywania wiedzy na temat choroby, radzenia sobie z nią, zapobiegania nawrotom i wzięcia odpowiedzialności za proces zdrowienia wśród osób przewlekle chorych lub doświadczających kryzysów. 

Doradztwo i profesjonalne wsparcie psychologiczne

Jest to krótkoterminowa pomoc psychologiczna, niebędąca psychoterapią.  Jest to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym trudności życiowe. Obejmuje zazwyczaj kilka 50 – minutowych spotkań.

Zadaniem terapeuty jest empatyczne towarzyszenie klientowi w zidentyfikowaniu i  zrozumieniu problemu, pomoc we wspólnym szukaniu sposobów rozwiązań oraz możliwych form wsparcia oraz wspieranie klienta we wprowadzanych przez niego zmianach. Celem spotkań jest  także identyfikowanie zasobów klienta,  nabycie poczucia większego wpływu na radzenie sobie z trudnościami życiowymi, a przez to lepsze radzenie sobie w przyszłości.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest to ograniczona w czasie pomoc skoncentrowana na problemie wywołującym kryzys i prowadząca do jego rozwiązania. Skierowana jest do osób, które przeżyły bardzo trudne doświadczenie, przekraczające możliwości samodzielnego poradzenia sobie. Bardzo ważne jest udzielenie pomocy jak najszybciej po wydarzeniu krytycznym.

Ilość i długość spotkań uzależniona jest od sytuacji i sposobu radzenia sobie z kryzysem. Zazwyczaj jest to kilka spotkań, których długość i częstotliwość ustalana jest zgodnie z potrzebami.

Interwencja kryzysowa obejmuje zarówno wsparcie emocjonalne, jak i szukanie wsparcia materialnego. Celem interwencji jest złagodzenie objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie dobrostanu psychicznego u osób doświadczających sytuacji kryzysowej, zapobieganie przejścia kryzysu w stan chroniczny oraz przywrócenie zdolności samodzielnego radzenia sobie. 

Zadaniem interweniującego jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobie w kryzysie, które umożliwi podejmowanie zmian. Zaangażowanie prowadzącego interwencję jest elastyczne w zależności od oceny stopnia zdolności klienta do działania i mieści się w przedziale od dyrektywnego do niedyrektywnego. Często podczas interwencji szuka się naturalnego systemu wsparcia dla osoby doświadczonej kryzysem oraz wsparcia instytucjonalnego.

Scroll to Top
Promocja przy zapisie przez kalendarz! Pierwsza konsultacja terapii indywidualnej za 150 zł!
This is default text for notification bar