Terapia rodzinna

Terapia rodzinna to szczególny rodzaj terapii, ponieważ dotyczy jednocześnie kilku osób, rodziców i dzieci. Terapia rodzin nawiązuje do podejścia systemowego, dlatego czasem spotkasz się z nazwą terapia systemowa. Opiera się na założeniu, że każda rodzina jest naturalnym i podstawowym systemem społecznym. Oprócz tego, jest też w pewnym sensie niepowtarzalna, bo rozwija swój własny zbiór zasad, zestaw ról, sposoby komunikacji jawnej i ukrytej, metody radzenia sobie z konfliktami. Szczególną i stałą cechą tego systemu jest fakt, że osoby są połączone między sobą trwałymi i głębokimi więziami uczuciowymi oraz poczuciem lojalności. Pozostając ze sobą w głębokich relacjach członkowie rodziny nieustanie wywierają wpływ na siebie. W codzienności skutkuje to tym, że jeśli coś dzieje się z jednym osobą z rodziny wpływa na wszystkich i odwrotnie funkcjonowanie systemu (np. przypisywanie ról, wypracowanie określonej zasady) wpływa na funkcjonowanie każdego z osobna. Poprawa funkcjonowania jednego członka rodziny, przyczynia się do powrotu homeostazy w całym systemie.

Problemy rodzinne, w których terapia rodziny będzie dobrym rozwiązaniem

Jest wiele problemów, w których terapia rodzinna jest wskazana. Należą do nich:

 • trudności wychowawcze;
 • nasilające się konflikty w rodzinie;
 • zaburzenia odżywiania u nastolatków i młodzieży;
 • zachowania opozycyjno-buntownicze u dzieci i młodzieży;
 • trudności szkolne, zarówno wychowawcze jak i edukacyjne;
 • samookaleczenia i inne zachowania autodestrukcyjne;
 • trudności w porozumiewaniu się pomiędzy poszczególnymi osobami w systemie rodzinnym;
 • spożywanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
 • trudności z kontrolą złości u nieletnich;
 • choroba lub niepełnosprawność jednego z członków rodziny;
 • pogłębiające się uczucie osamotnienia, niezrozumienia, obojętności w rodzinie;
 • obniżenie nastroju i drażliwość u dzieci;
 • trudności rodzin patchworkowych;
 • w sytuacjach kryzysowych i wystąpienia niespodziewanych zdarzeń losowych;
 • przy odbudowywaniu relacji;
 • w sytuacjach okołorozwodowych;
 • problemy rodzin po rozwodzie;.

Podstawowe rodzaje terapii rodzinnej:

 • psychodynamiczna terapia rodzin
 • kontekstualna terapia rodzin
 • terapia rodziny oparta na doświadczaniu (w tym min. Gestaltowska terapia rodzin)
 • strukturalna terapia rodzin
 • strategiczna terapia rodzin
 • behawioralno-poznawcza terapia rodzin
 • systemowa terapia rodziny

Terapia rodzinna- na czym polega i jak wygląda

Podczas terapii rodzinny terapeuta nie tylko koncentruje się na rozumieniu cierpienia pojedynczej osoby w systemie, ale też przygląda się innym relacjom w rodzinie oraz ich wpływowi na poszczególnych członków. Terapeuta nie ocenia. Celem terapeuty jest zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rodziny i wypracowanie wspólnie z rodziną rozwiązań pozwalających wyjść z problemów rodzinnych.
Podstawowym elementem terapii rodzinnej jest otwarta, nieoceniająca komunikacja oparta na poczuciu bezpieczeństwa wynikającym z zaufania do wszystkich członków rodzinny. Często pierwszym elementem terapii jest uczenie się tego rodzaju porozumienia.
Pod pewnym względami terapia rodzinna jest trudniejsza niż terapia indywidualna. Wymaga zgody, obecności i zaangażowania wszystkich członków rodziny.
Sesja trwa 90 minut, zazwyczaj odbywa się raz na dwa/trzy tygodnie. Czasami prowadzona przez dwóch terapeutów.

Psycholog rodzinny a psychoterapeuta rodzinny

Psycholog rodzinny i psychoterapeuta rodzinny to nie jest to samo. Psycholog rodzinny skończył studia psychologiczne i zajmuje się diagnozą rodziny przy wykorzystaniu swojej wiedzy i użyciu różnych testów psychologicznych oraz obserwacji. Na tej podstawie może diagnozować Twoje trudności i problemy rodzinne oraz udzielać wsparcia psychologicznego zarówno dzieciom jak i rodzicom, udzielać porad wychowawczych.
Psychoterapeuta rodzinny to osoba, która oprócz studiów w kierunku społecznym lub humanistycznym lub medycznym jest albo trakcie szkolenia albo po szkoleniu w zakresie psychoterapii. Psychoterapeuta rodzinny potrafi poprowadzić psychoterapię Twojej rodziny w określonej modalności.

Aktualnie rodzina narażona jest na wiele niebezpieczeństw. Rodzice i dzieci zmagają się z problemami wynikającymi z coraz większego tempa życia, braku czasu, z rozwoju technologicznego. Skutkuje to ochłodzeniem więzi w rodzinie i wzajemnym niezrozumieniem.
W problemach rodzinnych możesz skorzystać z pomocy w naszym Ośrodku Przystań Tu.

Scroll to Top
Promocja przy zapisie przez kalendarz! Pierwsza konsultacja terapii indywidualnej za 150 zł!
This is default text for notification bar